fbpx

Metodika vzdělávání – čím se liší?

 

metodika_vzdelavani_treninku_seminaruMetodika vzdělávání – čím se liší?

K cíli vede mnoho cest za dramaticky rozdílných podmínek.

Metodika vzdělávání je založena na vyvolávání a upevňování okamžiků, kdy se nám daří, kdy nám věci jdou od ruky. Tyto okamžiky nebývají náhodné, jen si jich nevšímáme.

V těchto okamžicích se během krátké doby dostaneme o notný kus dál. Například za 1 měsíc můžeme pokročit v angličtině dál, než za 3 roky předchozího studia.

Trénink je založen na níže uvedených metodách. Tyto metody jsou svým způsobem výjimečné a velmi účinné.

 

metodika_vzdelavani_rozvojRozvíjení zdravé a funkční části našeho já a našich dovedností

V tréninku budou podporovány zdravé návyky a dovednosti, které účastníci mají, a ty budou rozvíjeny i do jiných oblastí a dovedností. Tento postup vytváří u lidí sebejistotu a sebevědomí – „jsem si vědom toho, co umím, a chci se rozvíjet“.

Chyby jsou vytýkány minimálně stylem: „Nedělejte toto a vyhněte se tomuto“, protože tímto přístupem účastníci naopak znervózní nebo se uzavřou přijímání nových informací. Vytýkáním chyb dochází k jejich fixování.

Proto se soustředím na rozvíjení zdravého já. Když je z osobního života vynecháno pokárání, dochází k rychlejšímu pokroku. Negativní komentáře fixují aktuální stav včetně chyb. Proto je potřeba vědět a všímat si toho, co je správné a zdravé, a tyto vzorce a postoje upevnit.  Pokud určité chování vede k odměně, čímž často bývá dobrý pocit ze sebe sama, pak se tento vzorec chování vyskytuje častěji.

 

metodika_vzdelavni_tvorivostPráce s vlastním tělem a tvořivostí

Během tréninku je teorie často objasňována na práci s tělem, kterou využívám při koučování vrcholových sportovců. Mnoho teorie a myšlenkových vzorců lze objasnit na práci s vlastním tělem. Například účastníci poznají, jak je téměř nemožné odstrčit (vyvrátit) člověka, který si všímá věcí, které se mu daří, který si všímá svých úspěchů. Tímto způsobem účastníci vidí, že prezentované myšlenky fungují, a zažijí si je na vlastní kůži.

Jindy jsou myšlenky a principy objasňovány formou kreslení a prací s předměty. Například účastníci s lehkostí nakreslí obrázek od Picassa. Tento obrázek se na první pohled zdá komplexní a náročný, a proto většina lidí hned na začátku řekne: „To nikdy nenakreslím“. Vzdají to dříve, než začnou.

 
 

metodika_vzdelavani_zamereniNejdříve myslím na to, co z toho budu mít já sám

My lidé jsme orientovaní hlavně sami na sebe a až pak na to, co můžeme udělat pro společnost, ve které pracujeme.  Proto jsou informace nejdříve prezentovány na situacích, které jsou přínosné hlavně pro osobní život. To způsobuje, že účastníci jsou pozornější a zvídavější. V druhém kroku se zabýváme využíváním myšlenek v práci.

 
 
 
 
 
 
 

metodika_vzdelavani_krokyMalými kroky kupředu

Účastníci si během semináře vytvoří malý manuál „Jak sám na sebe“. Hlavní myšlenky si zakomponují do pracovního dne. Důležité je, aby udělali malé změny, o kterých budou přesvědčeni, že je určitě zvládnou. Mohou to být jednoduché myšlenky, například: „Každý den si přinesu do práce jablko, které si dám na stůl a v 10 hodin ho sním“. Malé reálné krůčky, které se lidem daří, vyvolávají chuť na sobě pracovat a rozvíjet se. Hlavně tím lidé získávají vnitřní jistotu.

 
 
 
 
 
 
 

metodiky_vzdelavani_online_kurzOnline vzdělávání + nečekané připomenutí

Po skončení kurzu účastníci dostanou přístup do online sekce, kde najdou shrnutí základních myšlenek a technik.

Často si účastníci na tréninku napíší dopis. Tento dopis po určité době účastníkům posílám jako formu povzbuzení a sebereflexe.

Udělejte si test osobnosti