O překážkách na cestě k výsledkům, nepohodlí růstu a přátelství

3x k zamyšlení

I.

„Jak jsi toho dosáhl?“

Stejně jako všeho ostatního. Postupně, pak najednou.

II.

Knihy pro myšlení.

Klidný čas na přemýšlení pro strategii.

Rozhovory s úspěšnými kolegy pro taktiku.

III.

Brzdou k dosažení výsledků je v mnoha případech to, že si na práci jednoduše nenajdete čas.

Jste schopni cvičit, ale uděláte si na to čas?

Jste schopni psát, ale uděláte si na to čas?

Jste schopni číst, ale najdete si na to čas?

Inspirace od ostatních

Básník David Whyte o přátelství:

„Dynamika přátelství je téměř vždy podceňována jako jedna z podstat lidského života. Zmenšující se okruh přátel je první strašlivou diagnózou života v hlubokých problémech: přepracovanosti, přílišného důrazu na profesní identitu, zapomínání, kdo tu bude, až naše obrněné osobnosti narazí na nevyhnutelné přírodní katastrofy a zranitelnosti, které se vyskytují i v té nejprůměrnější existenci.

Konečným prubířským kamenem přátelství není zdokonalení, ani druhého, ani sebe sama, konečným prubířským kamenem je svědectví (…) jít s nimi a věřit v ně, a někdy je jen doprovázet, jakkoli krátce, na cestě, kterou nelze vykonat samostatně.“

Zdroj: Consolations

Sebereflexe

Jak se mé zlozvyky staly berličkou, o kterou se opírám? Jaké příběhy musím opustit, abych mohl svobodně kráčet?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti