O vidění příležitostí, originalitě a kouzlu knih

3x  zamyšlení

I.

Máte-li dobré návyky, čas se stane vaším spojencem. Jediné, co potřebujete, je trpělivost.

II.

Jak si všimnout příležitostí, které ostatní přehlížejí:

1) Studujte úplně jiný obor a pak se vraťte k původnímu problému. Aplikujte poznatky z jiných oblastí.

2) Obraťte problém. Pokuste se dosáhnout opaku.

3) Promluvte si s hyperkreativními lidmi. Jejich myšlení se o vás otře.

III.

Jednou z forem originality je tvorba. Další formou je syntéza.

Lidé se často tolik zaměřují na vytváření nových myšlenek, že přehlížejí hodnotu syntézy myšlenek z různých zdrojů.

Inovace obvykle znamenají propojení dříve nespojitých konceptů.

Inspirace od ostatních

Vědec, astronom a spisovatel Carl Sagan o kouzlu knih:

„Jak úžasná věc je kniha. Je to plochý předmět vyrobený ze stromu s ohebnými částmi, na nichž je vytištěna spousta legračních tmavých čtverečků. Stačí však jediný pohled na ni a ocitnete se v mysli jiného člověka, možná někoho tisíce let mrtvého. Napříč tisíciletími k vám uvnitř hlavy jasně a tiše promlouvá autor, přímo k vám. Psaní je snad největší lidský vynález, který spojuje lidi, kteří se nikdy neznali, občany vzdálených epoch. Knihy rozbíjejí okovy času. Kniha je důkazem, že lidé jsou schopni kouzlit.“

Zdroj: Joys and Sorrows

Sebereflexe

Kdyby někdo mohl vidět pouze mé činy a neslyšel má slova, jaké by řekl, že jsou mé priority?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti