fbpx

Praktická firemní komunikace

 

Naše slova a komunikace tvoří náš život a svět kolem nás. Slovo je nehmotným prodloužením těla, umí věci vytvořit, ale i zničit. Tím, jakým způsobem komunikujeme, vytváříme úspěch či neúspěch, krásný nebo hořký život a přátelské nebo nepřátelské prostředí.

 

Problém nebývá v tom, co říkáme, ale jak to říkáme, a hlavně v tom, co neslyšíme.

Komunikace v době, kdy většinu věcí děláme ve spolupráci s ostatními, stále více rozhoduje o úspěchu a neúspěchu. Kolik dobrých nápadů se ztratilo bez užitku jen proto, že autor je neuměl vysvětlit ostatním, tedy vlastně prodat? Kolik vztahů se rozpadlo ne proto, že se lidé přestali mít rádi, ale proto, že si „to neuměli říct a vysvětlit“? Kolik rozporů a konfliktů vzniklo z nepochopení?

V tréninku se naučíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích – když potřebujeme něco pochopit, vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, když chceme někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání.

 

Co se naučí vaši zaměstnanci

 • Porozumí základům praktické psychologie – proč se chováme a komunikujeme určitým způsobem, jak myslíme a jak rozpoznat, o jakých záměrech opravdu hovoříme.
 • Jakým způsobem funguje naše sdělování a naslouchání, a proč druhá strana „neslyší“ (tj. nevnímá) to, co říkáme.Jaké komunikační modely používáme a jaké tři hlavní zdroje sdělení používáme.
 • Jak je náš mozek organizovaný a jak vnímá signály / komunikaci, která k nám přichází, a jakým způsobem ji vyhodnocuje/.
 • Jaké primární sociální a emoční potřeby je třeba během komunikace uspokojit a naplnit a proč na těchto potřebách stojí úspěšnost komunikace.
 • Jak se vyhnout 4 komunikačním pastem a potížím, které ničí komunikaci a možnost posouvat a tvořit věci.
 • Jak se během procesu komunikace projevují naše tři vnitřní osobnosti (rodič, dospělý a dítě) a jak ovlivňují naše chování a jednání.
 • Jakým způsobem postupovat, když se naše názory a postoje liší, aby se obě strany nevydaly cestou konfliktu, intrik a boje.
 • Jaké kroky a předpoklady je potřeba splnit, aby naše komunikace byla stabilní, vstřícná a úspěšná – tj. aby došlo k vyvození závěru.
 • Jak se vyhnout komunikačním poruchám a bariérám, tj. situacím, kdy firemní komunikace přechází z věcné roviny do osobní roviny a dochází k vyrovnávání osobních účtů. Hlavní komunikační poruchy jsou: vynášení soudů, naléhání a napravování, lhostejnost, vyhrožování, nálepkování, zesměšňování, falešné apely, slibování, logická salta a nesmyslná srovnání.
 • Účastníci si osvojí návyky efektivní a účinné komunikace, aby komunikace byla rychlá, přesvědčivá a zacílená.
 • Naučí se využívat popisný jazyk a vytvářet komunikační most a propojenost.
 • Jaké jsou principy a struktury vedení úspěšného dialogu –přímého, potvrzovacího a ověřovacího dialogu.
 • Poznají vztahové aspekty dialogu a jejich nezbytnost v komunikaci – aktivní naslouchání, kladení otázek, akceptace a přijetí partnera, respektování odlišného názoru a postoje, věcná argumentace.
 • Naučí se základy komunikace na poradách a veřejných projednáváních.
 • Jaké komunikační styly používáme, proč jsou často v rozporu s druhou stranou, a jak se domluvit se stranou, která má jiný komunikační styl.

 

Časový rozsah a optimální počet účastníků

Doporučená délka tréninku jsou 4 dny, rozdělené do dvou časových bloků s měsíčním odstupem. Nejlepšího výsledku je dosaženo při 10 – 15 účastnících.

 

Metodika vzdělávání – čím se liší?

K cíli vede mnoho cest za dramaticky rozdílných podmínek.

Metodika vzdělávání je založena na vyvolávání a upevňování okamžiků, kdy se nám daří, kdy nám věci jdou od ruky. Tyto okamžiky nebývají náhodné, jen si jich nevšímáme.

V těchto okamžicích se během krátké doby dostaneme o notný kus dál. Například za 1 měsíc můžeme pokročit v angličtině dál, než za 3 roky předchozího studia.

Trénink je založen na níže uvedených metodách. Tyto metody jsou svým způsobem výjimečné a velmi účinné.

Více o metodice vzdělávání najdete zde …

 

Máte zájem, aby se zlepšila vaše firemní komunikace a chtěli byste upořádat seminář pro vaši společnost. Napište mi na “patrman@live.com” nebo vyplňte formulář níže.

[gravityform id=”8″ name=”Mám zájem o seminář” title=”false” description=”false” ajax=”true”]

Udělejte si test osobnosti