Sebepoznání

  • K čemu je vážná nemoc? 5 poznání, která vám nemoc přinese Není pochyb o tom, že vás vážná nemoc změní. Může pro vás být i obohacující zkušeností, popudem k tomu, abyste si srovnali věci v hlavě. Díky vážné nemoci se naučíte ...
  • Najděte svůj klíč k duši Proč stále odkládáme věci, po kterých skutečně toužíme, a namísto toho děláme jen to, co musíme? Lze se toho zbavit? „Nejdříve povinnosti, potom zábava.“ Tuto větu slýchal od dětství snad ...
  • Lidé jsou mistři v klamání sama sebe Pokud neznáme sami sebe a nevíme, co nás motivuje nebo brzdí, pokud nevíme, jakým způsobem myslíme a jednáme, tak nejsme ani dostatečně vybaveni pro to, abychom zvládali náročné a složité ...