fbpx

Test osobnosti – přesměrování

Váš výsledek psychologického testu.

Pokud se vám test líbí, sdílejte na Facebooku nebo emailu odkaz:
janpatrman.cz/test/

 

Jste zaměřeni na lidi. Žijete ve světě lidských možností. Máte vynikající dovednosti v práci s lidmi. Staráte se o lidi a rozumíte jim, a máte zvláštní talent pro získávání toho nejlepšího z druhých. V životě je pro vás nejdůležitější poskytnutí lásky, podpory a pohody ostatním lidem. Jste založeni na porozumění, podporování a povzbuzování ostatních. Děláte věci pro lidi a z toho máte nejlepší osobní uspokojení.

Protože jsou vaše dovednosti tak mimořádné, máte schopnost přesvědčit lidi, aby dělali to, co se od nich očekává. Snadno se dostanete lidem pod kůži a vyvoláte reakce, které potřebujete. Vaše motivace jsou většinou nesobecké, ale jsou i lidé vašeho typu, kteří jsou známí tím, že používají svou moc nad lidmi k manipulaci s nimi.

Jste sice extrovertně orientováni, ale je pro vás důležité trávit čas o samotě. Pro někoho to může být obtížné, protože když jste sami, můžete mít sklony být k sobě tvrdí a zabývat se černými myšlenkami. Zřejmě máte sklon definovat svůj životní směr a priority vzhledem k potřebám ostatních lidí a nemusíte si být vědomi svých vlastních potřeb. U vašeho osobnostního typu je přirozené, že máte tendence postavit potřeby ostatních lidí nad své vlastní. Pokud si uvědomíte své vlastní potřeby, nemusíte se obětovat zájmu pomáhat ostatním.

Jste skromnější při svém otevírání než ostatní extroverti. I když můžete prožívat silné pocity, jste schopni upustit od jejich vyjadřování, jestliže by to mělo překážet v získávání toho nejlepšího z druhých. Protože vaším nejsilnějším zájmem je být urychlovačem změny v ostatních lidech, jste schopni se zařadit mezi ostatní a působit na ně raději jako kolegové, než jako jejich vedoucí.

Máte jasné hodnoty a názory, které jste schopni vyjádřit jasně a stručně. Tyto názory sdělujete, pokud nejsou příliš osobní. Jste v mnoha směrech výmluvní a otevření, a také jste více orientovaní na podporu a odpovědnost vůči ostatním. Když se setkáte se sporem mezi svou vlastní hodnotou a uspokojením potřeb ostatních, je velmi pravděpodobné, že dáte přednost potřebám ostatních.

Můžete se cítit velmi osaměle, a to dokonce, i když jste obklopeni lidmi. Tento pocit osamění může být vyvoláván vaším sklonem neodhalovat své pravé já.

Lidé vás milují. Je s vámi legrace. Opravdově milujete lidi a rozumíte jim. Jste obyčejně velmi přímí a čestní. Obvykle vyzařujete hodně sebedůvěry a jste schopni dělat spoustu různých věcí. Celkově jste veselí, plní elánu, energičtí a rychlí. Jste většinou velmi dobří v tom, co vás zaujme.

Máte rádi věci dobře zorganizované a budete tvrdě pracovat na vytváření struktury a snižování mnohoznačnosti. Zřejmě míváte tendenci zbytečně se rozčilovat, zejména v domácím prostředí.

Nemáte rádi vypořádávání se s neosobním uvažováním. Nerozumíte nebo neuznáváte jeho výhody a budete nespokojeni v situacích, kdy jste nuceni jednat s logikou a fakty bez jakéhokoliv spojení s lidským prvkem. Žijete ve světě lidských možností, kde se těšíte víc ze svých plánů, než z jejich dosahování. Vzrušuje vás možná budoucnost a přítomnost se pro vás může snadno stát zdrojem nudy a neklidu.

Máte zvláštní dar jednat s lidmi a jste v podstatě šťastní, když můžete tento dar užívat k pomoci druhým. Dosahujete největšího uspokojení ze služby ostatním. Váš opravdový zájem o lidi a mimořádná schopnost vyznat se intuitivně v lidech vás dělají schopné pracovat dokonce s velmi rezervovanými jednotlivci.

Máte silnou potřebu blízkých, intimních vztahů a budete vynakládat mnoho úsilí na vytváření a udržování takových vztahů. Jakmile jednou navážete vztah, jste velmi věrní a spolehliví.

Celkově jste šaramantní, vřelí, vlídní, tvořiví a výjimeční jednotlivci s bohatě rozvinutým porozuměním pro potřeby druhých lidí. Tato zvláštní schopnost vidět růstový potenciál v druhých, kombinovaný s opravdovým úsilím pomáhat lidem, vás dělá vpravdě cennou osobností. Tak rozdávační a pečující lidé, jako jste vy, by měli pamatovat na své vlastní potřeby stejně, jako na potřeby druhých.

 

Vy a vztahy

Vkládáte do svých vztahů velké nadšení. Do určité míry se vymezujete blízkostí a ryzostí svých osobních vztahů, a proto do vztahů hodně investujete. Máte velmi dobré mezilidské dovednosti, jste láskyplní a ohleduplní. Srdečně ujišťujete a pečujete. Vynikáte v umění dostat z ostatních to nejlepší. Umíte srdečně podpořit. O svých vztazích chcete být ujišťováni druhou stranou, i když máte problém si o to říci. Pokud to situace vyžaduje, nemáte problém stát se ostrými a kritickými. Poté, co se vyjádříte, vrátíte se do svého přirozeného a srdečného já. Můžete mít sklon “dusit” své milované. Obecně jste ceněni pro vaši opravdovou srdečnost a starostlivou péči.

 

Vy jako partneři

Vytváříte vřelé, odevzdané vztahy a jste ochotní ujít velkou dálku v zájmu “vztahu”. Vztahu a partnerovi býváte zcela zasvěceni. Máte speciální dovednost vřelosti a ujištění, což ve vašich partnerech vzbuzuje to nejlepší, co v nich je. Své závazky berete velice vážně a jste ochotni vynaložit veliké úsilí na to, aby vztah fungoval, jakmile jste se mu jednou odevzdali. V případě, že vztah selže, budete cítit velkou vinu, ale životem půjdete dál relativně snadno, bez ohlédnutí zpět.

Vztahy jsou středem vašeho života. Intimní vztahy se vás velmi dotýkají. Můžete mít zvyk neustále se partnera vyptávat, co dělá, jak se cítí atd. Toto chování může být trošku “dusící”, ale také podporuje silné povědomí o zdraví (nemoci) vztahu.

Pokud se týká sexu, očekáváte od intimity příležitost vyjádřit lásku a starostlivost. Velice se zajímáte o štěstí a spokojenost svého partnera. Protože dosahujete osobního uspokojení skrze to, že děláte šťastným někoho jiného, jste zdatní milenci. Intimitu s partnerem i malinko plánujete a můžete být náchylní k rutině. Nejdůležitějším hlediskem sexuálního zážitku je pro vás potvrzení lásky a náklonnosti.

Ačkoliv to pravděpodobně nepožadujete, potřebujete slyšet sladká slova a milující ujištění. Protože jste výjimečně zaměření na službu lidem, nevěnujete dostatečnou pozornost svým vlastním potřebám. Většinou vaše uspokojení pochází z toho, že děláte šťastné ostatní. Jste dokonce schopni ignorovat vaše vlastní potřeby a budete více šťastní, než vaše okolí. Pokud se však zaměříte jen na dávání bez toho, že abyste také brali, můžete se ocitnout v nezdravých a nevyrovnaných vztazích. Potřebujete na sobě pracovat, abyste si byli vědomi i svých vlastních potřeb a uměli je verbálně vyjádřit svému partnerovi.

Problematickou oblastí ve vztazích je vaše velká nechuť ke konfliktům. Budete, pokud už k nějakému problému dojde, upřednostňovat spíše jeho zametení pod koberec, než jeho konfrontaci. Máte také tendenci ustoupit v konfliktní situaci, jen aby už konflikt skončil. Můžete souhlasit s něčím, co jde proti vašim hodnotám až do okamžiku, než nepříjemná situace skončí. V takovém případě se problém protáhne a později se vrátí. Potřebujete zjistit, že se pro váš nesouhlas svět nezboří, a že když se budete věcmi zabývat okamžitě, povede to k uzavření problému. To, že budete problém ignorovat, vám neumožní mu uniknout.

Obecně jste intenzivně a nadšeně zapojeni do osobních vztahů. Vnášíte legraci, vřelost a máte vůli tvrdě pracovat, na tom, aby věci “šlapaly”.

 

Vy jako rodiče

Berete svou rodičovskou roli velice vážně. Považujete úkol předat své hodnoty svým dětem za nejvyšší cíl a budete usilovat o to, abyste byli svým dětem dobrým příkladem. Tento charakteristický rys, kombinovaný s vašimi jednoznačnými hodnotami a představami o tom, jak by se věci měly dělat, obvykle vyústí v to, že jste jako rodiče spíše přísní a máte vysoká očekávání od chování vašich dětí. Na druhou stranu jste ke svým dětem vřelí a milující, hodně je podporujte a ujišťujete.

Máte život zaměřený na vztahy a vždy sleduje jejich pokrok. To může někoho dusit. Máte jednoznačný hodnotový systém a dobře definované představy o tom, co je a co není správné a věříte, že část vaší rodičovské role zahrnuje i předání svých hodnot a představ vašim dětem. A protože o své děti máte skutečný zájem, máte tendenci být přísný, kontrolující rodič, který vždy ví, co jeho děti dělají. Je třeba si uvědomit, že dětem musíte poskytnout prostor k růstu, který je nezbytný pro to, aby se z nich stali vyrovnaní dospělí.

Vynakládáte obrovské úsilí, aby prostředí domova bylo hřejivé, pohodlné a příjemné. Vždy jste připraveni políbit a pofoukat bolístku. Váš běžný postoj k dětem je poctivý, vřelý, stvrzující a jste na ně pyšní.

Se svými dětmi máte ty nejlepší úmysly. Vaše děti si vás pamatují jako velmi vřelého a podporujícího (ačkoliv přísného) rodiče a jste ceněni za předání svých cílů a ideálů.

 

Vy jako přátelé

Jste vřelí, společenští lidé a jste silně naladěni na pocity a potřeby ostatních lidí. Rádi podporujete ostatní, aby ze sebe vydali to nejlepší, co v nich je. Jste plní energie a je příjemné být s vámi. Ve svých blízkých vztazích vyhledáváte opravdovost a k potřebám ostatních jste velmi citliví. Všechny tyto charakteristiky z vás dělají lidi ceněné pro vaši vřelost, nápomocnost a poskytování přátelství.

Zajímáte se o všechny typy lidí a jste schopni porozumět si a mít vztah s kterýmkoliv osobnostním typem. Když to bude situace vyžadovat, vyjdete se všemi typy lidí. Avšak svůj osobní čas nebudete trávit se všemi typy lidí bez rozdílu. Jste přitahováni k lidem zaměřeným na vnímání pocitů, kteří mají podobné hodnoty a ideály. Protože žijete ve světě orientovaném na lidi, nebudete mít blízké přátelské vztahy s typy „silných myslitelů“.

Pokud se vám test líbí sdílejte odkaz janpatrman.cz na Facebooku nebo ho pošlete na mail.

Udělejte si test osobnosti