fbpx

10 nejzajímavějších myšlenek z knihy Myšlení rychlé a pomalé

 

10 nejzajímavějších myšlenek z knihy Myšlení rychlé a pomalé

1. Lidé většinou určují důležitost témat podle toho, jak jednoduše si je dokážou vybavit. To je dáno tím, jak často se určitá témata objevují v médiích. Ta často zmiňovaná si snadno zapamatujeme, zatímco jiných si ani nevšimneme.

2. Každá situace vytváří vjemový stimul, který aktivuje informace uložené v paměti. Na základě těchto informací pak odborník zformuluje odpověď. Intuice není nic jiného než rozpoznání a uvědomění si takového stimulu.

3. Základem intuitivní heuristiky je: když dostaneme složitou otázku, často raději odpovíme na její jednodušší variantu, aniž bychom si to vůbec uvědomili.

4. Studie pozornosti s gorilami poukazuje na dvě důležitá fakta o mysli: snadno přehlédneme i to, co máme přímo před očima, a tuto svou „slepotu“ si vůbec neuvědomujeme.

5. To nejlepší, co můžeme udělat, je zvolit kompromis. Za prvé: naučit se rozeznávat situace, kdy hrozí, že se dopustíme chyb. Za druhé: snažit se vyvarovat chyb, když jde o hodně.

Tato kniha vychází z předpokladu, že pro nás je jednodušší uznat chyby cizí než vlastní.

6. Inteligence není jen schopnost usuzovat. Je to také schopnost vybavit si relevantní informace v paměti a schopnost soustředit se.

7. Pozoruhodný fenomén primingu – ovlivnění chování lidí mentální představou. Tento proces je znám jako ideomotorický efekt.

8. Představa peněz vede lidi k individualismu. Jsme méně ochotní spolupracovat s ostatními, záviset na nich nebo od někoho přijímat rozkazy.

9. Spolehlivým způsobem, jak přimět lidi uvěřit lžím, je jejich časté opakování. Mysl často zaměňuje mnohočetnost za pravdu.

10. Naše nálada prokazatelně ovlivňuje práci systému 1 – když nám není dobře nebo jsme nešťastní, nefunguje naše intuice.

Přečtěte Myšlení rychlé a pomalé za 15 min

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti