fbpx

Jak je důležité umět číst v lidské tváři?

Schopnost číst výrazy lidské mimiky je zásadní dovedností v profesním, osobním a společenském životě.

Výrazy ve tváři svých blízkých sledujeme, abychom poznali, jak se doopravdy cítí. V profesním životě díky nim čteme mezi řádky na pohovorech nebo při důležitých rozhovorech, kdy si chceme být jistí, že nám ten druhý říká pravdu. V některých profesích je porozumění mimice naprosto nezbytné.

Například právník u soudu nemůže věřit svému klientovi jen na základě toho, co mu řekl. Lékaři musí rozumět emocím svých pacientů, které v nich vyvolá zpráva o jejich zdravotním stavu. Terapeuti, psychologové a učitelé spoléhají na svou schopnost poznat, v jakém citovém rozpoložení se nacházejí lidé různého věku.

Jak tedy číst z mimiky? Umíme to sice přirozeně, ale některým z nás to jde lépe a jiným méně. Důležité je vědět, jakých znaků si vlastně všímat.

O tom, jak se člověk cítí, nám nejvíce napoví rychlý signál. Je to letmá změna výrazu obličeje spojená s rychlým pohybem svalů ve třech oblastech: obočí, očí a ústa. Tyto změny mohou být buď makro výrazy, které jsou viditelné po několik sekund, nebo mikro výrazy, které můžeme zahlédnout jen po zlomek sekundy. Makro a mikro výrazy jsou snadno zaměnitelné a snadno je úplně přehlédneme, pokud se dostatečně nesoustředíme na obličej toho, s kým mluvíme.

Příkladem takového mikro výrazu, který snadno přehlédneme, je sevření rtů. Tento výraz prozrazuje, že váš partner v komunikaci je napjatý nebo že nesouhlasí s tím, co říkáte (i když to možná nepřizná). Příkladem makro výrazu, který většinou nezůstane bez povšimnutí, je zvednuté obočí. Nicméně to, že si ho všimneme, ještě nemusí znamenat, že si ho dokážeme správně vyložit. Pokud ten, s kým mluvíte, zvedne obočí, ale ve zbytku obličeje se žádné výrazy neobjeví, může to u někoho značit jen mírný nesouhlas, zatímco u jiného se může jednat o vážný alarm.

Zvednuté obočí je často spojené s překvapením. Výraz překvapení se však projeví najednou ve všech již zmíněných oblastech obličeje. V další kapitole si odhalíme klíčové signály překvapení a jeho drobné nuance.

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti