Jak přelstít stres?

 

Obtížné rozhodování, stranění se kolektivu nebo zapomínání, to všechno jsou příznaky stres neboli neúměrné zátěže, se kterou se náš organismus nezvládá vypořádat.

Se stresem si můžeme poradit např. pomocí metody, jejíž podstatou je zvládání našich myšlenek a postojů, které využíváme, když nemáme věci pod kontrolou. Prvním krokem k úspěchu je seznámení se s Tvůrcem stresu.

Kdo to je ten Tvůrce stresu? V podstatě se dá říct, že je to naše první Já, které je zodpovědné za strach, obavy nebo třeba ignoraci. Tvůrce stresu nám pak našeptává, že něco nezvládneme, nemáme na to apod. Jeho hlas je tak přesvědčivý, že ho vnímáme jako správné hodnocení situace.

Máme ale také druhé Já, pomocí kterého se můžeme soustředit na to, abychom byli spokojenější a úspěšnější. Základem úspěchu je pak uvědomění si našich kořenů stability a zbavení se návyků způsobujících stres.

Jak hledat kořeny stability?

Kořeny představují něco, co upevňuje naši životní rovnováhu. Pro mnohé z nás tyto kořeny představuje rodina, přátelé nebo kariéra. Jsou to ale vnější vlivy, nad kterými nemáme kontrolu a které se mohou postupem času měnit. Existují ale i vnitřní zdroje, které nám mohou pomoci v jakékoliv situaci. Mohou to být vlastnosti, které se nám zamlouvají, obdivujeme je na ostatních apod. Tyto vlastnosti nám pomohou získat nadhled, lépe přijmout skutečnost či pracovat na dalším postupu. Záleží na tom, co je vaší silnou stránkou. Pro někoho to může být silná vůle, pro jiného zase kreativita.

Jak obehrát tvůrce stresu ve firemním prostředí i v životě

V pracovním procesu je stres spojený především s časem. Mnohdy totiž nestíháme, Máme nedostatek času na koncepční plánování. Pod neustálým tlakem a ve snaze podat co nejlepší výkon pak ztrácíme motivaci. Mnoho lidí navíc pracuje v oboru, který jim není blízký, což celé situaci moc nepřidává.

V hektickém firemním prostředí se lidé často chovají jako kulečníkové koule, protože když jedna narazí do jiné, ta druhá se dá do pohybu. Nejde ale o pohyb směrem, kam se jedinec chtěl vydat. Byl odražen někým jiným. Jak tomu zabránit?

Zastavte se

Základem nalezení správného směru je zastavení se. To nám umožní nahlédnout na situaci s odstupem a ujasnit si, co přesně v nás vyvolává stres. Uspořádáme si myšlenky a zvážíme další plán.

A kdy si říci STOP? Ve chvíli, kdy ztrácíte kontrolu nad situací, když si potřebujete ujasnit smysl, cíl a možné překážky. Ale i na začátku nového dne nebo ve chvíli, kdy přemýšlíte nad tím, jaký je smysl setkání s někým blízkým.

Položte si tři otázky

Pod tíhou stresu se cítíme být taženi událostmi. V takových chvílích je vhodné se sám sebe zeptat na tři jednoduché otázky:

1. Co nemám pod kontrolou?
2. Co se momentálně pokouším kontrolovat?
3. Co bych mohl kontrolovat, ale momentálně to nedělám?

Stres často vede k tomu, že se snažíme kontrolovat věci, které nemůžeme ovlivnit. A pak nám unikne něco důležitého, co bychom mohli sami uhlídat.

 

 

 

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti