fbpx

Kráčíš v realitě, kterou si vytváříš sám. Princip tří elementů.

Ještě jednou si vypůjčím film Počátek (Inception) a budu parafrázovat Cobba …

„Kráčíš v realitě, kterou si vytváříš sám. Princip tří elementů – mysli, vědomí a myšlenek nepřetržitě vytváří a vnímá svět v jediném okamžiku. Oboje dělá simultánně a  … dělá to tak dobře, že ani tento proces nevnímáme.“

Naše mysl, vědomí a myšlenky společně vytvářejí naši realitu a zároveň ji i vnímají.

Žijeme ve světě, který si sami tvoříme směrem „z nitra ven“, ale vnímáme ho jako svět „z vnějšku dovnitř“. Vypadá to, jako kdybychom žili ve světě vnějších okolností, a náš život se těmito okolnostmi řídil, ale není to tak. Žijeme život ve světě (realitě), který jsme si vytvořili my sami. Jsou to naše myšlenky, které generují realitu / svět kolem nás. Tyto myšlenky se zrodily v naší mysli a tuto realitu vnímáme prostřednictvím našeho vědomí.

Myšlenky jsou nejlepší ve vytváření oddělení speciálních efektů na světě, ať vytvoří cokoliv, vždy to vypadá reálně. Proto potřebujeme rádce, který nám pomáhá rozeznat, kdy můžeme důvěřovat realitě, kterou vygenerovaly naše myšlenky, a kdy ne. A tímto rádcem jsou naše pocity.

Pocity bezpečí, klidu a blahobytu pocházejí z našeho nitra. Jsou signálem toho, že můžeme důvěřovat vjemům generovaným našimi myšlenkami. Ale chybně se často domníváme, že tento pocit je dán okolnostmi (námi představovanými okolnostmi).

Pocity úzkosti, strachu, stresu a nejistoty také vznikají v našem nitru. Jsou signálem toho, že vjemy generované naší myslí jsou chaotické, neuspořádané a zmatené, ale my se mylně domníváme, že tyto pocit jsou dány okolnostmi. A v tento moment nemůžeme důvěřovat vjemům, které vytváří naše mysl.

Čím více úzkostliví jsme, tím více pozornosti si naše mysl bere a tím větší pocit máme, že něco potřebujeme, abychom se cítili lépe a abychom tento pocit přehlušili. Do této pasti občas spadne každý z nás. Více se honíme, běháme a snažíme se dosáhnout toho, o čem si myslíme, že bude lékem na naši úzkost. Ale přitom naše pocity nám říkají – zastav se – vše je jinak.

Kdykoliv máte pocit, že nestíháte, že se celý svět proti vám spiknul, zastavte se. Jděte si zacvičit, jděte do sauny. Vymaňte se z toho kolotoče alespoň na 3 hodiny. Je důležité, abyste dělali aktivitu, která vás emočně a fyzicky uvolní. Proto je dobrá kombinace sportu a sauny.  Tím se vám otevřou dveře do pokoje jiné reality, kde existují řešení, pohoda a klid.

 

Udělejte si test osobnosti