fbpx

Líná mysl: jak může lenost vést k chybám a ovlivnit naši inteligenci

Líná mysl: jak může lenost vést k chybám a ovlivnit naši inteligenci
Vyzkoušejte si na sobě následující test s pálkou a míčkem a uvidíte, jak dané dva systémy ve vaší mysli pracují:

Sada pálky a míčku stojí 110 korun. Pálka je o 100 korun dražší než míček. Jaká je tedy cena míčku?

Okamžitě vás napadne číslo 10. To je výsledek intuitivního a automatického Systému 1. A je špatný! Zkuste příklad znovu propočítat.

Už si tu chybu uvědomujete? Správná odpověď je pět korun.

Vaše první odpověď vznikla na základě automatické reakce impulzivního systému 1. Ten spoléhal na intuici a jeho reakce byla příliš rychlá.

Když čelíme situaci, které nedokážeme porozumět, Systém 1 povolá na pomoc Systém 2, aby problém vyřešil. Ale v případech, jako je ten s pálkou a míčkem, je Systém 1 zmaten. Situaci vyhodnotí jako jednodušší, než ve skutečnosti je, a nesprávně usoudí, že ho dokáže vyřešit sám.

Výše uvedený příklad poukazuje na vrozenou mentální lenost. Mozek se snaží do každého úkolu vložit co nejméně energie. Tomu se říká zákon minimálního úsilí. Zapojení Systému 2 by vyžadovalo více energie, a naše líná mysl tudíž usoudí, že k vyřešení problému stačí použít pouze Systém 1.

Je škoda, že k této lenosti tíhneme. Používání Systému 2 je totiž důležité pro naši inteligenci. Studie ukazují, že tréninkem Systému 2, jako například soustředění a sebekontroly, můžeme dosáhnout vyšších výsledků v testech inteligence.

Problém s pálkou a míčkem poukazuje na to, že kdyby naše mysl použila Systém 2, vyhnula by se banální chybě.

Jinými slovy – vaše inteligence je omezená tím, že mysl je líná použít Systém 2.

Přečtěte Myšlení rychlé a pomalé za 15 min

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti