fbpx

Myšlením k úspěchu

Vaše myšlení je mnohem víc, než se zdá … názory, víra, odvaha, strach, láska, nenávist i hněv: vše, co neexistuje fyzicky, je produktem našeho myšlení … stejně tak i kvalita našeho života.

Naše myšlení má nesmírnou sílu. Je jen na nás, jestli tuto sílu využijeme v náš prospěch nebo k naší škodě. Silou myšlenek nerozhodujeme jen o zdraví a nemoci, ale naše myšlenky jsou naším osudem. Je to zákonitost, které nikdo neunikne, ale zároveň i veliká šance.

V Šaulinu myšlení ztělesňoval drak, protože žádná jiná bytost nemohla ztělesnit tak obrovskou sílu, jakou naše myšlení má.

Realita sídlí v naší hlavě, ať chceme nebo ne. Naše myšlení neustále vytváří naši realitu.

Můžeme vytvořit cokoliv, co chceme, když budeme využívat možností a síly naší mysli. Protože to, na co myslíme a na co se soustředíme, roste a zhmotňuje se – ať je to bohatství nebo bída.

 

„Ono to nějak dopadne…“

Lidé si bohužel často myslí, že se musí něco stát, aby byli spokojení, úspěšní a šťastní. Nebo stále na „něco“ čekají. Přistupují ke svému osudu pasivně – zdávají se tak osobní zodpovědnosti a možnosti situaci ovlivnit.

 

Poznejte techniky a principy, které vám pomohou být úspěšnými, protože pokud nedostáváte to, co chcete …

… je důležité se zaměřit a změnit vaše:

  • chování
  • myšlení
  • představy o vnějším světě

Pokud vám někdo řekne, že jste idiot … Vůbec nezáleží na tom, co si druhá osoba myslí, ALE na tom, jak na to budete reagovat vy, jestli nálepku (iluzi) idiota přijmete nebo ne.

„Nikoliv věci samotné, ale naše představy o nich nás činí šťastnými či nešťastnými.“ – Epitétos

Pokud máte pocit, že to, co chcete, nemáte, znamená to, že něco děláte špatně. Pokud je výsledek vašeho snažení stále stejně špatný anebo se dostáváte do situací, ve kterých nechcete být, znamená to, že někde děláte chybu. Vaše chování, které opakujete, vám žádoucí výsledek nepřinese.

 

 

Proto je důležité změnit způsob vašeho myšlení a chování. Ve skutečnosti máte jiný záměr nebo máte ve svém podvědomí „zataženou ruční brzdu“, která vám brání dosáhnout úspěchu.

 

Způsob svého myšlení nezměníme ze dne na den. Musíme se to naučit.

Když se do toho pustíte a nebudete to odkládat, s údivem zjistíte, že zítra dokážete věci, o kterých byste to nikdy neřekli.

 


Udělejte si test osobnosti