fbpx

Nejlepší motivace je v nás samých

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vám záleží na tom, abyste měli dobrou práci?

Možná za tím vším stojí jednoduchý důvod: spokojenost, která je hlavní pracovní motivací. Vnější faktory, jako jsou peníze, nedokáží udržet dlouhodobou motivaci.

Pojďme se podívat na experiment, který v roce 2013 vedl americký vědec Dan Ariely. Zaměstnanci technologické firmy Intel museli slíbit, že splní určitou výrobní kvótu. Jejich práce spočívala ve skládání součástek. Na začátku pracovní doby zaměstnanci dostali dohodnutou finanční částku.

Taková motivace zafungovala. Nicméně během následujícíchh dvou dnů se produktivita vrátila na běžnou úroveň. Zaměstnanci nedostávali finanční bonus, a tak neměli důvod pracovat lépe a rychleji.

V dalším pokusu bylo zaměstnancům řečeno, že pokud přesáhnout denní kvótu, dostanou písemnou pochvalu. To je motivovalo natolik, že sestavili více součástek než obvykle.

Během následující dvou dní zaměstnanci vyrobili o něco méně součástek, přesto však více, než druhý a třetí den po finanční odměně.

Písemná pochvala je motivovala vnitřně a tato pochvala byla spojená s tím, že jejich práce měla pro ně smysl.

Vnější motivace není dlouhodobě udržitelná, ale pokud nás motivuje něco uvnitř nás samých, něco, co nás těší, pak dokážeme pracovat nadprůměrně i dlouhodobě.

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti