fbpx

Numerologie aneb vypočtěte si své životní číslo

Numerologie, testy osobnosti - Numerologie aneb vypočtěte si své životní číslo

Chcete lépe porozumět sobě samým? Chcete lépe poznat někoho jiného? Chcete vědět, jaké máte vlastnosti a schopnosti? Jedna z cest je udělat si test osobnosti, další cestou může být numerologie. Někdo ji miluje, někdo ji odsuzuje. Rozhodnutí je jen na vás. Já jejím zastáncem nejsem a ani to vyhodnocení se na mě nehodí, ale bylo škoda tento pohled nepublikovat. Pojem numerologie je na internetu hodně vyhledávaný (na Googlu cca. 7 000 dotazů za měsíc). A taky mě zajímá váš názor. Tento článek považujte za takový můj výzkum :D.

Numerologie je nauka zabývající se čísly. Každé číslo vibruje na určité frekvenci a tyto vibrace pak na vás mají vliv. Vibrační síla jednotlivých čísel ovlivňuje nejen to, jakou má dotyčný člověk povahu, jak se chová, ale i směr, kterým se bude daný člověk ubírat.

Numerologie by měla dávat informace o vašich silných i slabých stránkách a upozornit vás na to, jak lze některé síly využít k vašemu prospěchu a jak se naopak bránit silám nežádoucím. A právě z data narození se díky numerologii můžete dozvědět celou řadu důležitých informací.

Vypočtěte si své životní číslo a dozvíte se, jací jste!

Životní číslo získáte součtem jednotlivých čísel z data vašeho narození. Výsledné číslo pak zredukujte na číslo od 1 do 11. Číslo 10 se ještě dále redukuje, číslo 11 nikoliv.

Příklad výpočtu životního čísla

Dejme tomu, že jste narozeni dne: 22. 6. 1975
Životní číslo se spočítá následovně: 2 + 2 + 6 + 1 + 9 + 7 + 5 = 32 = 3 + 2 = 5
Vaše životní číslo je tedy 5.

Co jednotlivá čísla v numerologii znamenají?

 

Číslo 1

Lidé s životním číslem jedna mají v povaze sklony k vůdcovství, nezávislosti a zvídavosti. O vše se zajímají, vše chtějí vyzkoušet. Mají odvahu, jsou aktivní a dominantní. Jsou často velmi úspěšní nejen v osobním, ale i v pracovním životě. V mládí se osoby narozené ve znamení jedničky musí podřizovat rozhodnutím a přáním svého okolí. Během života však v sobě najdou potlačovanou sebedůvěru, nabudou velké síly a naučí se prosadit. Tato skupina lidí však má i negativní vlastnosti. Bývají dosti tvrdohlaví, někdy nadřazení nad ostatními, váhaví a z tohoto důvodu se jim může dostávat menší podpory okolí.

Číslo 2

Osoby, jimž vyšlo životní číslo dvě, bývají většinou velmi laskavé. Umí dobře naslouchat druhým. Jsou pro ně velmi důležité vztahy mezi lidmi, ať už jde o partnera nebo o přátele. Lidé ve znamení čísla dvě mají vyvinutou intuici, jsou velmi úspěšní při jednání. Okolí má takové osoby rádo. Kromě výše zmiňovaných pozitivních vlastností jsou tito lidé také velmi trpěliví. Na všechno však potřebují klid a pohodu, nikoliv stres. Se stresem se špatně vyrovnávají. Těmto lidem ale chybí odvaha. Nesmí se zbytečně zabývat malichernostmi ani upadat do pasivity.

Číslo 3

Číslo tři přisuzuje osobám s tímto životním číslem originalitu, tvořivost a značnou míru představivosti. Lidé s trojkou nemají rádi monotónnost. Kromě těchto vlastností mají tyto osoby i vysokou inteligenci. Navíc nesnáší nudu, umí být vtipní a tím na sebe strhávají pozornost. Komunikace je pro osoby s životním číslem tři nezbytnou součástí jejich životů. Milují společnost, přirozeně se v ní projevují, umí se spontánně bavit. Trojky bývají vůči svému okolí kritické. V některých případech by jim trocha diplomacie v jednání neuškodila.

Číslo 4

Čtyřky jsou velmi pracovité osoby, vše si vždy pečlivě naplánují. Drží se již zaběhnutých pravidel. Milují systematičnost a uspořádanost. Vzhledem k tomu, že se jedná o fyzické číslo, chtějí tyto osoby vidět ve všem hmatatelné výsledky. Také se rády realizují v činnostech, kde vynikne jejich fyzická zdatnost či obratnost. Tito lidé prožívají svůj život velmi intenzivně. Mají velmi dobrou paměť, a proto si pamatují, zda jim v minulosti někdo ublížil. Jedná se spíše o introverty, kteří si řeší své problémy a starosti uvnitř sebe. Svět často vidí jen v černobílých barvách. Čtyřky trpí díky nahromaděnému napětí často zdravotními problémy, jako je migréna a žaludeční obtíže. Proto je zapotřebí, aby tyto osoby veškeré nahromaděné napětí a negativní pocity ventilovaly ze svého těla pryč.

Číslo 5

Ti z vás, co se narodili ve znamení čísla pět, jsou předurčeni svobodě. Tito lidé milují cestování, volnost a dobrodružství. Pohyb je pro ně běžnou součástí jejich životů. Pětky nechtějí být svazovány žádnými pravidly, proto se od nich snaží vždy a za každou cenu oprostit. Dalšími znaky osob s číslem pět je to, že milují změny. Pokud tedy dokážou využít svou energii, mohou vyniknout ve všech činnostech, do kterých se pustí. I pětka má v sobě vůdcovské sklony. Dejte si však pozor na to, abyste nepodléhali vašim okamžitým nápadům, na nehody a na sklon k nervozitě a neklidu.

Číslo 6

Lidé s číslem šest mají velmi dobré předpoklady ke spokojenému partnerskému nebo rodinnému životu a budování domova. Šestky potřebují lásku, náklonost a uznání. Právě tyto věci jsou základními pilíři jejich životů. Zrozenci v tomto čísle stojí často před rozhodnutím, jakou cestou se dát. Na jedné straně touží po harmonii vztahu, na druhé straně bojují s pokušením. Šestky musí často bojovat se svou vlastní vůlí a s rozvojem své vlastní sebedůvěry. Pozor byste si měli dát především na svoji nerozhodnost, na touhu po dokonalosti a nedůtklivost.

Číslo 7

Sedmičky dávají v životě přednost osobní zkušenosti před radami, které jim někdo dá. Vše si chtějí vyzkoušet na vlastní kůži a udělat si na věc vlastní názor. Jsou přirozeně moudré. Preferují duševní práci před prací fyzickou. Mají zvláštní schopnost soucítit s lidmi a umět je uzdravovat. Jejich hlavním rysem je totiž nadání v oblasti léčitelství. Kromě těchto dobrých vlastností mají i své stinné stránky. Sedmičky bývají často pesimistické, strohé a někdy mohou mít sklony k samotářství.

Číslo 8

Hlavním znakem osmičky je touha po moci a penězích. Stejně jako číslo jedna a pět jsou osmičky vůdčími typy. Jsou vytrvalé, milují riskování a úspěch. Umí velmi dobře překonávat překážky, jsou ctižádostivé, jdou si tvrdě za svým. Osmičky mají velmi dobré řídící schopnosti, spolehlivý úsudek a dokážou chápat lidskou podstatu. Pro osoby s životním číslem osm je nejdůležitějším životním úkolem pochopit rovnováhu mezi dáváním a braním. Osmičky neumí na svůj úspěch čekat, a proto hrozí riziko, že v dané věci úspěšné nebudou. Dbejte tedy na duševní rovnováhu, náladovost, odolnost a posilujte svou odvahu!

Číslo 9

Zrozenci v čísle devět podnikají cesty s cílem získat cenné životní zkušenosti a potkávat se s vlivnými lidmi. Mají také schopnost využít svých zkušeností k tomu, aby oni sami nebo jiní porozuměli životu. Zrozenci v tomto čísle hledají ideál. Odpovědnost za své činy berou velmi vážně. Velmi dobře zvládají problémy a různá úskalí. Devítky mají analytické myšlení. Na rozdíl od jiných čísel si nezakládají na hmotném zajištění, ale na pravdě, lásce a přátelství. Pozor však na to, abyste obnovovali zdroje své energie a nevyčerpali je všechny pro ostatní. Věnujte se více sobě a svým vlastním aktivitám. Devítky se často uchylují k duchovní tématice a uzdravování ostatních.

Číslo 11

Jedenáctky mají zvýšenou vnímavost. Umí pochopit a ocenit krásu všeho, co je kolem nich. Lidé s číslem jedenáct jsou velmi vnímaví a bohužel i zranitelní. Často dostanou od života pořádnou lekci. Proto je velmi důležité, aby se naučili se zvýšenou vnímavostí žít a uměli vyhodnocovat svoje emoce. Jedenáctky jsou velmi inteligentní. Mezi jejich stinné stránky patří netrpělivost a složitost. Málokdo jim totiž rozumí.

 

Jaké máte zkušenosti s numerologií vy? Jaké je vaše číslo a sedí to?

Další články na téma numerologie, testy osobnosti.

Udělejte si test osobnosti