fbpx

O nejvyšší úrovni mistrovství, jak být pozitivní silou a smysluplném životě

3x k zamyšlení

I.

Řím nebyl postaven za den, ale cihly se kladly každou hodinu.

II.

Jak dlouho trvá vybudování návyku?

Dvacet jedna dní? Třicet dní? Šedesát šest dní?

Upřímná odpověď zní: Navždy. Jakmile to totiž přestanete dělat, už to není zvyk.

Zvyk je životní styl, který je třeba žít, ne cílová čára, kterou je třeba překonat. Dělejte malé, trvalé změny, u kterých můžete zůstat.

III.

Nejvyšším stupněm mistrovství je jednoduchost.

Většina informací je nepodstatná a většina úsilí je zbytečná, ale jen odborník ví, co má ignorovat.

Inspirace z internetu

John Gardner, politik a nositel Prezidentské medaile svobody z roku 1964, o tom, jak žít smysluplný život:

„Smysl není něco, na co narazíte jako odpověď na hádanku nebo cena při hledání pokladu. Smysluplnost je něco, co si do svého života přinesete. Budujete ho ze své vlastní minulosti, ze svých citů a loajality, ze zkušeností lidstva, které vám byly předány, z vlastního talentu a porozumění, z věcí, kterým věříte, z věcí a lidí, které máte rádi, z hodnot, pro které jste ochotni něco obětovat. Přísady jsou zde. Jste to jen vy, kdo je může poskládat do jedinečného obrazce, který bude vaším životem. Ať je to život, jenž má pro vás důstojnost a smysl. Pokud tomu tak bude, pak na konkrétní bilanci úspěchu či neúspěchu tolik nezáleží.“

Zdroj: Personal Renewal

Sebereflexe

Která oblast v mém životě je nyní nejvíce zanedbávaná a důležitá?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti