fbpx

O psychické odolnosti, sebeuvědomění a poskytování hodnoty

3x k zamyšlení

I.

Nejrychlejší způsob, jak zvýšit úroveň svého výkonu:

Snižte počet svých závazků na polovinu.

II.

Než požádáte o čtenáře, napište článek, který byste si přáli přečíst. Než požádáte o prodej, vytvořte produkt, který byste si přáli mít.

Než budete potřebovat podporu, buďte podporujícím přítelem. Než budete potřebovat lásku, buďte milujícím partnerem.

Vždy dávejte hodnotu dříve, než o ni požádáte.

III.

Jste jen tak psychicky odolní, jak to vyžaduje váš život.

Snadný život formuje mysl, která zvládne pouze lehkost. Náročný život vytváří mysl, která zvládá výzvy. Stejně jako sval, který bez použití ochabuje, i duševní síla ochabuje, pokud není testována.

Když vás život nevyzývá, vyzvěte sami sebe.

Inspirace z internetu

Anna Frankové o sebeuvědomění a osobní reflexi:

„Jak ušlechtilý a dobrý by mohl být každý, kdyby si každý večer před usnutím vybavil v mysli události celého dne a přesně zvážil, co bylo dobré a co špatné. Pak se člověk, aniž by si to uvědomoval, snaží na začátku každého nového dne zlepšit sám sebe; samozřejmě, že časem dosáhne poměrně hodně.“

Zdroj: Deník Anny Frankové: Revidované kritické vydání

Sebereflexe

Bude na tom za půl roku záležet?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti