O riskování, přitahování štěstí a výhodách odpočinku

3x k zamyšlení

I.

Každý čin je hlasem pro to, jakým člověkem se chcete stát.

(Poznámka: Další informace o tomto konceptu najdete ve druhé kapitole knihy Atomové návyky.)

II.

Váš úspěch závisí na tom, jaká rizika podstupujete.

Vaše přežití závisí na rizicích, kterým se vyhýbáte.

III.

Způsob, jak přitáhnout štěstí, je být spolehlivý v cenné oblasti.

Čím více opakovaně poskytujete hodnotu, tím více lidí vás pro tuto hodnotu vyhledává.

Vaše pověst je magnetem. Jakmile se stanete něčím známí, příslušné příležitosti k vám přicházejí bez další práce.

Inspirace z internetu

Americká spisovatelka a básnířka Anne Lamottová o výhodách odpočinku:

„Téměř všechno bude znovu fungovat, když to na pár minut odpojíte, včetně vás – sebe sama.“

Zdroj: 12 truths I learned from life and writing

Seberefexe

Jak poznám, že jsou moje názory a přesvědčení špatné?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti