O rozhodování a sebezdokonalování

3x k zamyšlení

I.

Pokrok vyžaduje odnaučování.

II.

Žijte s příklonem k akci.

Paradoxně vás to naučí trpělivosti. Když budete každý den jednat, naučíte se, jakou hodnotu má hromadění malých zlepšení v průběhu času. Pochopíte, jak se každodenní návyky skládají.

Buďte netrpěliví ve svém jednání, ale trpěliví se svými výsledky.

III.

Pokud je rozhodnutí vratné, největším rizikem je postupovat příliš pomalu.

Pokud je rozhodnutí nevratné, největším rizikem je postupovat příliš rychle.

Inspirace z internetu

Vědkyně Marie Curie o důležitosti sebezdokonalování:

„Nemůžete doufat, že vybudujete lepší svět, aniž byste zlepšili jednotlivce. Za tímto účelem musí každý z nás pracovat na svém vlastním zdokonalení a zároveň sdílet obecnou odpovědnost za celé lidstvo, přičemž naší zvláštní povinností je pomáhat těm, o nichž si myslíme, že jim můžeme být nejvíce užiteční.“

Zdroj: kniha Pierre Curie

Sebereflexe

Představte si, že každý den trvá pouze 12 hodin. Co byste vyškrtli?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti