fbpx

O systémech vs. cílech, návycích založených na identitě a životních lekcích

3x k zamyšlení

I.

Nevznášíte se na úrovni svých cílů. Klesáte na úroveň svých systémů.

Váš cíl je váš požadovaný výsledek. Váš systém je soubor každodenních návyků, které vás k němu dovedou.

Letos se méně času zaměřujte na výsledky a více času věnujte návykům, které výsledkům předcházejí.

Další informace o tomto konceptu najdete v knize Atomové návyky.

II.

Vaše identita vás může brzdit:

– Jsem hrozný v orientaci.
– Mám chuť na sladké.
– Špatně mi jde matematika.

… nebo vás může vybudovat:

–Jsem typ člověka, který nevynechává tréninky.
– Dokončím, co začnu.
– Každý den čtu.

Budujte si návyky, které posilují vaši vytouženou identitu.

III.

Na závěr ještě jeden citát z knihy Atomové návyky:

„Čas zvětšuje rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Znásobí vše, čím ho nakrmíte. Dobré návyky dělají z času vašeho spojence. Špatné návyky dělají z času vašeho nepřítele.“

Inspirace z internetu

F. M. Alexander o významu návyků:

„Lidé nerozhodují o své budoucnosti, ale o svých návycích, a jejich návyky rozhodují o jejich budoucnosti.“

Sebereflexe

Zamyslete se nad konečným výsledkem, kterého chcete dosáhnout. Existuje cesta k jeho dosažení, kde byste se setkali s menším odporem?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti