O volbě bolesti, sebepřijetí a využití příležitostí

3x k zamyšlení

I.

Čím disciplinovanější je prostředí, ve kterém se pohybujete, tím méně disciplinovaní musíte být vy sami. Neplavte proti proudu.

II.

Mnoho lidí odkládá přijetí opatření, protože doufají, že se vyhnou utrpení. Stále hledají cestu, která nebude zahrnovat kompromisy.

Určitá forma utrpení je však vždy nevyhnutelná. Proces, kdy se pouštíte do akce, je procesem, jakou bolest zvolíte.

III.

Než začnete, přemýšlejte, jako byste byli líní. Představte si, že konkurence bude pracovat usilovněji. Vaší jedinou šancí je lepší strategie.

Poté, co začnete, pracujte, jako byste byli hloupý člověk. Představte si, že konkurence je chytřejší a talentovanější. Vaší jedinou šancí je překonat je.

Inspirace z internetu

Spisovatelka a aktivistka Audre Lordeová o tom, jak sebepřijetí snižuje moc, kterou nad vámi mají ostatní:

„Nic z toho, co na sobě přijímám, nemůže být použito proti mně, aby mě snížilo.“

Zdroj: Sister Outsider

Sebereflexe

Představte si nejdůležitější cíl nebo projekt, na kterém právě pracujete. Posuňte se o šest měsíců dopředu. Představte si, že projekt selhal.

Proč se vám to nepodařilo?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti