O závislosti na médiích, zbytečných závazcích, vytrvalosti a štěstí

3x k zamyšlení

I.

Vaše činy jsou důsledkem vašich myšlenek. Vaše myšlenky jsou důsledkem toho, co konzumujete.

A v moderní době je to, co konzumujete, do značné míry důsledkem toho, jak si vybíráte a upřesňujete svůj feed na sociálních sítích.

Vybírejte si lepší vstupy. Získejte lepší výstupy.

II.

Vaše současné návyky jsou dokonale navrženy tak, aby přinášely vaše současné výsledky.

III.

Zbytečné závazky jsou marnotratnější než zbytečný majetek. Majetek lze ignorovat, ale závazky jsou opakující se dluh, který je třeba splácet svým časem a pozorností.

Inspirace od ostatních

Americký podnikatel a investor Sam Altman o vytrvalosti a štěstí:

„Velké tajemství spočívá v tom, že v překvapivě velkém procentu případů můžete svět přiklonit ke své vůli – většina lidí se o to ani nepokouší a prostě se smíří s tím, že věci jsou takové, jaké jsou. Lidé mají obrovskou schopnost věci uskutečnit. Kombinace pochybností o sobě samém, předčasného vzdávání se a nedostatečného úsilí brání většině lidí v tom, aby dosáhli něčeho, co se blíží jejich potenciálu.

Řekněte si o to, co chcete. Obvykle to nedostanete a často bude odmítnutí bolestivé. Ale když to funguje, funguje to překvapivě dobře. Téměř vždy lidé, kteří si řeknou, budu pokračovat, dokud to nebude fungovat, a bez ohledu na problémy je vyřeším, a myslejí to vážně, dosáhnou úspěchu. Jsou vytrvalí dostatečně dlouho na to, aby si dali šanci, že se štěstí přikloní na jejich stranu.“

Zdroj: How to be successful

Sebereflexe

Které projekty mi dodávají energii? Které projekty mi ji berou?

Kteří lidé mi dodávají energii? Kteří lidé mi ji berou?

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti