fbpx

Rodina, přátelé, komunita. To vše je důležité pro naše štěstí, sebevyjádření, růst a tvorbu


Čas strávený o samotě vám umožňuje se plně soustředit, tvořit, být produktivní, ale také může vést k nudě, uzavření a ustrnutí. Proto potřebujeme podporu od lidí, které známe a kterým věříme.

V krátkosti – potřebujeme dobrou rodinu, přátele a sousedy.

Dobré rodiny nás podporují, dávají nám důležitou zpětnou vazbu, přijímají nás takové, jací jsme. Dobré rodiny, které poskytují uspokojující zážitky, jsou:

1. Diferencované – přijímají každého člena takového, jaký je s jeho jedinečnými vlastnostmi
2. Integrované – upřímné, férové a nikoho neopomíjející

Přátelé jsou důležití v tom, abychom rozvíjeli naši expresivní stránku, naši schopnost se projevit. Přátelé nám vytváří publikum. Čas strávený s přáteli přináší vyšší úroveň štěstí, sebeúcty, síly a motivace než čas strávený o samotě.

K životu ale potřebujeme i komunitu, sousedy, aby nám umožnili zažít nové věci a růst. Pokud se uzavřete a budete ignorovat sousedy a komunitu, přijdete v budoucnu o jejich pomoc a uzavřete se ve starých zvycích.

Proto se ujistěte, že dostatečně investujete do svých vztahů, neboť ty vám poskytují mnoho příležitostí k radosti a růstu.

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti