Sebehodnocení. Většina lidí ho dělá špatně a tak si ubližují

Pozorovat sám sebe může mít na člověka velmi pozitivní vliv a vede k lepšímu uvědomění si vlastních kvalit.

Možná vás ale překvapí, že výzkumy ukázaly, že ti, kdo se takovému sebepozorování věnují jsou napjatější, méně pozitivní ve vztazích a mají o sobě horší mínění!

K tomu dochází, když sebepozorování není prováděno správně. A jak tedy sám sebe správně pozorovat, abyste si lépe uvědomovali své vlastní kvality?

Když najdete odpověď, hledejte dál

Klíčem je nespokojit se s jednou definitivní odpovědí, ale pokračovat v hledání a nechat vlastní mysl objevovat nové perspektivy a o každé z nich přemýšlet. Například jedno trauma z dětství pravděpodobně není původcem všech vašich současných problémů.

Obecně platí, že snaha pochopit, proč jste takoví, jací jste, je méně užitečná, než když se budete ptát po tom, jaký jste člověk. Co cítíte, jak uvažujete a co děláte v určité situaci?

Ptát se „proč“ v nás většinou vyvolává pocit oběti, zatímco „jaký“ nám pomáhá udržet mysl otevřenou novým informacím.

Dejte pozor, aby se vaše sebe pozorování nezměnilo v přílišné hloubání. Tedy abyste se až moc nezaměřili jen na své strachy, slabiny a nejistoty. To vám může zabránit nejen v porozumění, ale může mít také ničivé následky, jako například depresi.

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti