Stane se vám někdy, že děláte to, co dělat nechcete, nebo se cítíte bezradní, když „jste“ emocionálně nebo mentálně někde, kde být nechcete?

Takové malé chybičky se stávají nám všem a vycházejí z klamných zpráv mozku, které v nás zasejí falešné myšlenky nebo škodlivé impulzy, které nás svedou z cesty k našim cílům a záměrům. A nejen to. Klamné zprávy mozku způsobují, že o věcech až moc přemýšlíme a jsme napjatí.

Jeden z autorových klientů byl nadaným umělcem, který vystupoval na Broadwayi. Klamné zprávy jeho mozku ho ale začaly přesvědčovat o tom, že si nezaslouží nic dobrého. To zašlo až tak daleko, že pak roky trpěl trémou a strachem z odmítnutí.

Klamné zprávy pramenily nejen z toho, co prožil v dětství, ale byl také velmi ovlivněn jednou událostí, která se stala, když mu bylo dvacet let. Tehdy měl okno právě v okamžiku, kdy předstoupil před slavného producenta z Broadwaye. Mozek tohoto muže od té doby ignoroval jeho klady a neustále prohluboval jeho slabé stránky.

Těmto nepříjemným klamným zprávám bohužel věnoval velkou pozornost, což vedlo k tomu, že úplně přestal chodit na castingy. Taková reakce byla samozřejmě velmi špatná a jen posílila vliv klamných zpráv jeho mozku.

Tyto klamné zprávy však o dané osobě nic nevypovídají.

Může se sice zdát, že nemáme na výběr a musíme poslouchat, co nám říká vlastní mozek, nezapomínejme ale na to, že naše biologie není naším osudem.

Nejste předurčeni k životu podle vašich genů. Máte totiž moc překonat mnoho nástrah, které jste zdědili, a to tak, že změníte způsob, jakým funguje váš mozek.

Udělejte si test osobnosti

 

Test osobnosti