fbpx

Stane se vám někdy, že děláte to, co dělat nechcete?

Stane se vám někdy, že děláte to, co dělat nechcete, nebo se cítíte bezradní, když „jste“ emocionálně nebo mentálně někde, kde být nechcete?

Takové malé chybičky se stávají nám všem a vycházejí z klamných zpráv mozku, které v nás zasejí falešné myšlenky nebo škodlivé impulzy, které nás svedou z cesty k našim cílům a záměrům. A nejen to. Klamné zprávy mozku způsobují, že o věcech až moc přemýšlíme a jsme napjatí.

Jeden z autorových klientů byl nadaným umělcem, který vystupoval na Broadwayi. Klamné zprávy jeho mozku ho ale začaly přesvědčovat o tom, že si nezaslouží nic dobrého. To zašlo až tak daleko, že pak roky trpěl trémou a strachem z odmítnutí.

Klamné zprávy pramenily nejen z toho, co prožil v dětství, ale byl také velmi ovlivněn jednou událostí, která se stala, když mu bylo dvacet let. Tehdy měl okno právě v okamžiku, kdy předstoupil před slavného producenta z Broadwaye. Mozek tohoto muže od té doby ignoroval jeho klady a neustále prohluboval jeho slabé stránky.

Těmto nepříjemným klamným zprávám bohužel věnoval velkou pozornost, což vedlo k tomu, že úplně přestal chodit na castingy. Taková reakce byla samozřejmě velmi špatná a jen posílila vliv klamných zpráv jeho mozku.

Tyto klamné zprávy však o dané osobě nic nevypovídají.

Může se sice zdát, že nemáme na výběr a musíme poslouchat, co nám říká vlastní mozek, nezapomínejme ale na to, že naše biologie není naším osudem.

Nejste předurčeni k životu podle vašich genů. Máte totiž moc překonat mnoho nástrah, které jste zdědili, a to tak, že změníte způsob, jakým funguje váš mozek.

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti