fbpx

Stres management

Stres management

Od vystresovaných a frustrovaných zaměstnanců sotva můžeme očekávat vrcholné výkony.

Každý člověk má v sobě zabudovaného tvůrce stresu, který vynáší soudy typu: „Tohle nedokážu; na to už fakt nemám; to bude fakt průser; jak já budu vypadat; to nemůžu stihnout, i kdybych se rozkrájel.“

Bohužel tato slova často přijímáme jako konkrétní hodnocení a skutečný stav, i když reálná situace je zcela odlišná. Jen se na ni díváme přes „stresové brýle“.

Stres - jak fungují stresové brýle

Lidé disponují obdivuhodnými vrozenými schopnostmi, kterými umí oslabit nebo se dokonce zbavit „tvůrce stresu“.

Máme mnoho vrozených vlastností, které nám pomáhají omezit stres, ať je to schopnost nadhledu, schopnost přijmout skutečnosti, vypracovat taktiku, humor, tvořivost a vůle, práce s tělem, relaxační techniky nebo použití tužky a papíru. Tyto vlastnosti bohužel často neumíme využívat, protože jsme se tomuto tématu nevěnovali, nevěnovali jsme mu dostatečnou pozornost.

Trénink stres management učí lidi, jak zacházet se stresem a jak jednat v situacích pod tlakem, aby se nechovali jako koule, která se dá do pohybu tím směrem, kam ji odrazí náraz, místo toho, aby šla směrem, kam potřebujeme.

Tento trénink je také zaměřen na vytváření vysoké psychické odolnosti, vnitřní stability a zvládání náročných úkolů ve stresové situaci se samurajským klidem.

 

 

Proč je tak důležité se naučit zacházet se stresem?

Na lidi jsou kladeny stále větší a větší nároky, které jsou umocněné velikou zodpovědností. Kvůli vysokému pracovnímu tempu, který způsobuje stres, veliké množství manažerů časem vyhasíná, některým se rozpadají rodiny, přibývají zdravotní potíže a klesá výkonnost a pocit spokojenosti.

Stres vytváří vnitřní překážky a bariéry, jako jsou obavy a strach, pochyby o sobě samých, pocity marnosti, bolest, narušení pozornosti. Tyto překážky nám brání se naplno projevit, využít našeho potenciálu a schopností, prožívat radost z toho, co děláme, mít pocit dobře stráveného času.

Stres je nejvýznamnější a nejčetnější příčinou onemocnění.

Stres je způsoben pocitem ohrožení, nespokojeností a vlastní nedokonalostí. Stres a strach přitom pramení ze zkresleného vnímání situace a sama sebe.

Bohužel jsme si zvykli být ve stresu a neumíme s ním zacházet, a proto ho považujeme za normální, čímž ubližujeme sami sobě.

Proti stresu - sebeposuzování

 

 

Co vám přinese trénink stres management

Když uvolníte tlak a napětí, který stres způsobuje, uvolní se tím veliké množství energii, budete se cítit spokojeněji, šťastněji.

Objevíte a naučíte se aktivovat vrozený systém růstu a zlepšování, který vám umožnil naučit se tak složité činnosti jako je chodit a mluvit, ale o který jste později bohužel přišli. Tento systém vás dříve poháněl kupředu.

Přestanete sami sebe napadat, že si nevedete dobře, že nejste dokonalí, nebo byste to měli udělat lépe. Jak se říká: „Když člověk začne posuzovat sám sebe, i ďábel by byl laskavější.“

Posílíte svoji psychickou odolnost a vytvoříte si tak pevné základy. Nebudete se obávat náročných úkolů a situací. Když se něco podělá, neznamená to, že se poděláme taky.

Samozřejmě díky většímu množství energie budete i produktivnější a tvořivější.

 

 

Jak si myslíte, že se nejrychleji naučíte hrát tenis?

stress management - příležitost a aha moment

 

Co se získáte a co se naučíte?

 • Nejvíce destabilizující prvky jsou ty nevědomé, zatímco ty vědomé posilují naši stabilitu. Proto se naučíte používat techniku vnímání, volby a důvěry. Vnímání vám říká, kde jste. Volba vám říká, kam se chcete dostat, a důvěra aktivuje vnitřní zdroje.
 • Strom v bouři se hned nevyvrátí, protože je dobře ukotvený v zemi, a je schopný odolávat náporům bouřky. Proto se naučíte vytvářet si kořeny stability, které vám umožní vytvořit si silný, stabilní a pevný psychologický střed.
 • V kritických momentech je nejdůležitější vypořádat se s kritickou situací, odrazit její nápor a „rozseknout ji“. K tomu si můžete ukovat „štít“, který vám umožní se uchránit náporu a útoku ve stresu, a také „meč rozhodnutí“, který vám umožní rozseknout a zdolat strašidlo stresu a posunout se dál.
 • Stanete se šéfem vlastního života. Váš život patří jenom vám, a pokud se k tomuto vlastnictví nepřihlásíte, tak dosáhnout trvale stability je velmi obtížné, téměř nemožné. Nikdo nechce mít na náhrobním kameni vytesáno: „To nebyla moje chyba“ nebo „Lituji, že jsem …“.
 • Získáte nástroj kontroly, který umožní se pozastavit a začít hrát hru podle toho, co je vaším cílem, bavit se ze hry a získat životní odstup. Tato metoda je matkou všech nástrojů vypořádání se se stresem. Umožňuje nám přestat panikařit a získat pocit, že máme situaci pod kontrolou.
 • Mnohdy zakoušíme stres jen proto, že nedokážeme přijít na to, co máme pod kontrolou a co ne. Proto získáte nástroj, který vám umožní získat zpět kontrolu začít kontrolovat věci, které byste mohli kontrolovat, ale neděláte to.
 • Nejsilnějším nástrojem, který v životě máme, je náš postoj. Co když ten váš postoj vám spíše ubližuje?
 • Poznáte techniku transpozice, která vám umožní zvládnout i ty nejnáročnější situace, nejintenzivnější rozpory a stres, kdy se hádka a spor mění v dialog dvou silných osobností / stran.
 • Máme přirozenou dovednost nebýt ve stresu, jen ji neumíme aktivovat a využívat. Naučte se to a přihlaste se na trénink stress management.
 • Rozšíříte váš pracovní svět o touhu se učit a mít dobrý pocit z toho, co děláte. Nemusí to být snadné, ale jde to. Práce by se tedy měla skládat z 3 složek: výkon, učení a potěšení. Máme 2 já, které se neustále perou. Děti neučíme chodit pomocí souboru pokynů. Děti udělají pohyb, spadnou, zvednou se – a zkusí vše znovu. Jak by to asi vypadalo, kdyby sami sebe začali posuzovat? Zkoušejí to a korigují chyby. Takové učení jednoduché a zábavné.
 • Naučíte se zastavit koloběh, kdy stres se napájí stresem. Protože čím více jsme ve stresu, tím snadněji nás rozčílí i maličkosti.
 • Poznáte techniku koncentrace, která vám umožní zůstat v klidu a jednat rozvážně i v náročných a obávaných situacích, které vás dříve mohly paralyzovat.

 

 

Pokud jste pod stresem tak nemůžete být výkonný, tvořivý, spokojený a šťastný

stress management - maximální výkon - školení - trénink - kurz

Udělejte si test osobnosti