Tím, že žijeme ve skupině lidí, neustále komunikujeme. Základem komunikace je sdílení nějakých informací. Pomocí komunikace vytváříme své vztahy, sdílíme pocity a potřeby, aby se nám žilo lépe.

Úspěšná komunikace je pak taková, která něco buduje. Rozhodně ale není naším cílem ostatním něco vnucovat. Abychom mohli s ostatními něco sdílet, musíme jim to nejprve sdělit. Úspěšnou komunikaci ovlivňuje několik faktorů. Těmi úplně nejdůležitějšími jsou obsah a pak také forma, jakou informace sdílíme.

Často se ale bohužel stává, že naše komunikace úspěšná není. V tomto případě nic nebudujeme, ale naopak ničíme, ať už jde o mezilidské vztahy, nebo jen o naše pocity.

Každý z nás má své komunikační návyky, které si osvojuje v průběhu života. Mnohé z nich přebíráme od svých rodičů již v dětství. A ty, které se nám osvědčily, pak používáme dále. Ale ne všechny návyky jsou dobré, funkční. Některé nám dokonce mohou ubližovat. O co se jedná? Pokud si například nějaký člověk neustále na něco stěžuje, snaží se tím většinou v ostatních vyvolat pocity lítosti a především si získat jejich pozornost. Potom není divu, že ostatní netouží být v jeho blízkosti. Přitom by bylo mnohem jednodušší prostě říct, co chceme, co nás trápí apod.

Dalším příkladem může být třeba moje známá, která si nemůže najít partnera. Na každém muži v postatě vidí jen chyby, neustále jim něco vyčítá nebo je za něco kárá. Tato destruktivní forma komunikace jí ale brání navázat kvalitní vztah s fajn chlapem. V jejím případě vztah s normálním mužem nějakou dobu sice funguje, ale muž po čase vycítí, že něco není v pořádku, a necítí se vedle ní dobře. Nakonec ho ona sama nevhodnou formou komunikace a sdílení odežene.

V dnešní době je stále více pozornosti kladeno na formu našeho sdělení. Toho si můžete všimnout například u politiků, kteří se například při rozhovorech snaží zapůsobit hlavně svým výrazem, gestikulací nebo třeba hezkou kravatou. To vše odvádí pozornost od hlavního smyslu sdělení, které ale často chybí. Z úst sice proudí slova, ale těm chybí význam a smysluplná myšlenka.

Základem úspěšné komunikace tedy není jen samotný obsah, ale také její smysl. Následné sdílení je pak mnohem snadnější a hlavně účinnější.

 

Další články na téma  komunikace, verbální komunikace, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, rétorika, vedení lidí.

Co děláte proto, aby vaše komunikace byla úspěšná?

Zakázaný jazyk

Poznejte jazyk, který by měl být pro obchodníky, podnikatele, manažery, marketéry zakázaný

Test osobnosti