fbpx

Vysoká ctižádost může ublížit a traumatizovat

 

Motivace - Vysoká ctižádost může ublížit a traumatizovatProč se někteří jedinci ženou za úspěchem? Proč ho chtějí dosáhnout za každou cenu? Proč jsou za něj ochotni obětovat své zdraví, rodinu, lásku nebo přátelství a jiní lidé žijí raději poklidným životem, bez stresu a touhy dostat se na vrchol?

Odpověď na výše uvedené otázky můžeme najít v tom, jaké má dotyčný člověk ambice. Česky řečeno – jakou má ctižádost. Právě ambice určují snahu o sebeuplatnění a vyniknutí. Čím větší ctižádost máte, tím více toužíte po tom vyniknout a být úspěšným. Čím akčnější život si zvolíte, tím méně klidu si užijete.

Co je to vlastně úspěch? Mají o něm všichni stejnou představu? Nemají. Pro někoho znamená úspěch šťastnou rodinu, pro někoho vysoce postavený pracovní post a horentní stav svého bankovního účtu. Stejně tak, jako má každý z nás jiné ambice, je každý z nás ochoten věnovat plnění svých cílů jinou intenzitu.

Děti jsou rády, když za ně někdo postaví hrad z písku

To, zda jste či nejste ambiciózní, nelze v útlém dětství poznat. Malé děti nejsou do tří let vůbec ctižádostivé. Jsou orientované na výsledek a je jim zcela jedno, zda ho dosáhnou samy nebo zda za ně někdo jiný postaví hrad z písku. Od tří let věku už si děti začínají uvědomovat své výkony a začínají se srovnávat s ostatními.

To, jakou míru ctižádosti budete mít, záleží nejen na tom, zda jste nějaké vlohy podědili po svých rodičích, v jakém prostředí jste vyrůstali, jak vás rodiče vychovávali, ale i na tom, jak se stavíte k porovnávání s ostatními.Do života si přinášíte zažité vzorce chování, postoje a názory vašich rodičů. Pokud vás celý život shazovali a tvrdili vám, že jste k ničemu, že z vás nic nebude, nejspíše v sobě příliš velkou ctižádost mít nebudete. Ambiciózní lidé jsou většinou ti, kteří byli již v dětství chváleni za své úspěchy, za plnění náročných, avšak splnitelných úkolů, a kteří byli vedeni k neustále lepším výkonům.

Vaše chování a jednání je do značné míry ovlivňováno i sociálně. Motivační síť si tak utváříte celý život a tím průběžně měníte i své ambice.

Amerika není vesnice

Míra ctižádosti je ovlivněna také kulturou a společností dané země. Některé národy jsou velmi ambiciózní. Ctižádost je totiž součástí jejich kultury, zatímco v jiných zemích je považována soutěživost a dravost za nežádoucí. Příkladem ctižádostivého národa je například Japonsko nebo USA. Naopak třeba v Nové Guinei spolu lidé nesoupeří, ale spolupracují. Vede je k tomu místní styl života a způsob získávání obživy. Kdyby namísto spolupráce s ostatními soupeřili, mohli by přijít o sousedskou pomoc, kterou tolik potřebují.

Mrtvé moře jsem zabil já, protože jsem alfa

Míra ambicí může být i vrozená, což je vidět u chování zvířat. Například u vlčat jsou alfa jedinci jasně rozpoznatelní ještě před svým osamostatněním. Jsou rychlejší, zvídavější a bojovnější a samozřejmě si vydobydou i více potravy. Dokonce se dožívají i vyššího věku.

Je prokázáno, že mají v krvi více kortizolu, a proto alfa samci šimpanzů trpí žaludečními vředy a častěji umírají na infarkt.

Pozor na nedosažitelné cíle.

Pozor však na to, jak vysoké cíle si stanovujete. Příliš vysoké ambice mohou mít v případě neúspěchu velmi negativní dopad na vaše zdraví, na psychickou pohodu. Nenaplněné ambice jsou velikou ranou pro naše ego. To, jaké ambice si volíme, je dáno naší představou o sobě samých. Čím blíže je naše Reálné Já (to, jací jsme) našemu Ideálnímu Já (to, jací bychom chtěli být), tím spíše naše ambice budou přiměřenější.

Pro plnění vašich cílů je důležité také to, jak jste namotivováni a jaké úsilí danému cíli věnujete. Osoby, které nemají žádnou motivaci nebo jsou namotivováni příliš, často úspěchu nedosáhnou.

Příliš vysoká motivace výkonnost snižuje. Na to poukázal již americký psycholog R. G. Stennet. Účastníci pokusu byli rozděleni do tří skupin s rozdílnou motivací. První skupina si měla při řešení úkolu jen ověřit vlastní schopnosti, druhá skupina měla přislíbenou malou finanční odměnu. Tak byla vyvolána ctižádost střední intenzity. Třetí skupina měla vyřešit daný úkol co nejrychleji, aby překonala dosavadní rekord, a byla jí přislíbena vysoká odměna.

Nejlepší výsledek prokázala druhá skupina. Tento pokus byl opakován v různých podobách a vždy se ukázalo, že příliš vysoká ctižádost způsobuje emocionální vzrušení a stres, které působí negativně na výkonnost.

Vysoká ctižádost může ublížit a traumatizovat

Osoby, které si jdou tvrdě za svým cílem a které používají k dosažení svých cílů ostré lokty, nejsou ve společnosti příliš oblíbené. Ambiciózní lidé hledí příliš na sebe a jsou ke svému okolí málo vnímaví. To je problém, protože ostatní lidé budou méně ochotní podpořit vaše ambice a cíle. Otázka je, zda i ctižádostivý člověk dokáže své ambice naplnit, protože i velice inteligentní a vzdělaný člověk může mít nereálné ambice, které nedokáže naplnit. A tím si bohužel ubližuje.

Ctižádost by měla z psychologického hlediska zvyšovat u osob sebevědomí. Jenže přehnané ambice mohou být také příznakem toho, že se snažíte zakrýt svůj komplex méněcennosti.

A co vy, ženete se za úspěchem, nebo raději žijete poklidným životem?

Další články na téma motivace.

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti