9. Mýtus: Měli bychom se spoléhat jen na naše silné stránky