fbpx

Jak k sobě hovoříte? Sebemluva vás olivňuje víc, než si myslíte

[pl_video type=”youtube” id=”wT_sbc2U9pY”]

 

Slova mají obrovský vliv na to, jakých výsledků dosahujeme. Zde je příklad.

Co když vám někdo řekne:

• Můžeš dokázat všechno, co chceš, pokud jsi připraven dostatečně tvrdě pracovat.

Toto je velmi pozitivní výpověď, která podporuje vysoké výkony a dodává sílu. V uvedené větě jsou spojena dvě významná tvrzení, dvě významné části.

• První: můžeš dokázat všechno, co chceš …

• a druhá: pokud jsi připraven dostatečně tvrdě pracovat.


Když se na tyto věty podíváme, zjistíme, že první věta je motivující a druhá je spíše demotivující.

Tyto dvě věty, části jsou spojeny něčím, co nazývám „důsledkovým propojením“. Když věta „Můžeš dokázat, co chceš“, je uvedena jako první, a tak je motivující a probouzí emoční stav a touhu, že chceme být úspěšní a je také spojena s nezbytným předpokladem, tj. „pokud jsi připraven dostatečně pracovat.“

Všimněte si, k čemu dojde, když obrátím pořadí jednotlivých částí:

• Jestliže jsi připraven dostatečně pracovat, můžeš dokázat, co chceš.

Byla použita stejná slova, ale síla, s níž tato věta na nás působí, je mnohem menší. Zní to jako pokus přesvědčit někoho o tom, že je důležité, aby tvrdě a hodně pracoval.

 

Seriál o tom, jak přesvědčit, vyjednávání, argumentaci, prodeji a obchodních dovednostech

  1. Rovnice úspěchu: úspěch = umět řemeslo + přesvědčit a prodat
  2. Jak spojky ovlivňují rozhodování a podvědomí
  3. Podvědomí nerozumí záporu. Neubližujte vaší komunikaci
  4. Jak k sobě hovoříte? Sebemluva vás olivňuje víc, než si myslíte
  5. Jak změnit názor protistrany? Základní pravidlo obchodu, vyjednávání a argumentace
  6. Některá slova programují k neúspěchu. Dejte si pozor
  7. Jak rafinovaně reagovat na námitky, aby si toho druhá strana nevšimla

 

Další články na téma obchodní dovednosti, prodejní dovednosti, rétorika, manipulace, argumentace, ovlivňování, přesvědčování, jak přesvědčit, vyjednávání, komunikační dovednosti, komunikace, verbální komunikace, manažerské dovednosti

 

Udělejte si test osobnosti