fbpx

Podvědomí nerozumí záporu. Neubližujte vaší komunikaci

[pl_video type=”youtube” id=”iCiUZ8kfoBY”]

 

Některá slova na nás mají obrovský vliv, ale my si toho často ani nevšimneme. Když se naučíte používat tato slova, tak doslova můžete řídit myšlenky, pozornost a mentální obrazy druhé strany.

Prvním z těchto magických výrazů je slovo „ne“, předpona „ne-“.

Slovo „ne“, předpona „ne-„

Každý člověk jej vyslovuje denně nesčetněkrát, ale pouze malá skupina lidí si je zcela vědoma toho, jak velkou moc má. Abyste ji mohli objevit i vy, chtěl bych vám navrhnout další zajímavý pokus. Řeknu vám několik příkazů. Tyto příkazy si pomalu v duchu zopakujte a pozorujte, jak na to bude reagovat vaše mysl.

• Za žádných okolností si nevybavujte jméno současného českého prezidenta.

Co se stalo ve vaší mysli pod vlivem tohoto příkazu? Jestliže jste úkol provedli poctivě podle mých instrukcí, tak jste si jméno současného českého prezidenta vybavili.

Podvědomá mysl

Podvědomá mysl také přetváří slova, která slyšíte nebo čtete, na obrazy, zvuky, tělesné pocity a emoce.

Podvědomá mysl rozumí jenom velmi jednoduchému jazyku a také nedokáže pochopit a zpracovat zápor.

Aby byl proveden příkaz „nemyslete na červenou“, mozek nejdříve musí zpracovat pojem červená, vybavit si červenou barvu a následně provést negaci, tj. vymazat ji z hlavy. Řečeno jinými slovy, není rozdíl mezi tím, jestli řeknete: „Nemyslete na červenou“ nebo “Myslete na červenou“, protože na podvědomé úrovni jde o jeden a tentýž příkaz.

 

Příkazy a instrukce

Asi vám už někdy někdo řekl:

„Miláčku, musím ti něco říct, jenom se prosím nerozčiluj“.

Jaká byla reakce vaší mysli na tato slova? Podvědomá mysl pravděpodobně nejdříve vyvolala význam slova „nerozčiluj se“, tedy stav rozčílení, a následně se ho pokusila neutralizovat. A jaký je výsledek takové prosby? Zcela opačný, než jaký jsme zamýšleli.

 

Špatně formulovaný příkaz / instrukce

• Prosím, nerozčilujte se.
• Neboj se, to nebude bolet.
• Nedělej to.
• Nepusť to.
• Nechoď do té louže.

 

Dobře formulovaný příkaz / instrukce

Mnohem účinnější by byla naše komunikace, kdybychom použili příkazy formulované přesným způsobem, jasnou instrukcí. Dávejte jasné a přesné instrukce, co chcete, aby se nastalo.

• Prosím, uklidněte se.
• Drž to pevně.
• Vyhni se té louži.
• Přestaň to dělat.

 

Seriál o tom, jak přesvědčit, vyjednávání, argumentaci, prodeji a obchodních dovednostech

  1. Jak spojky ovlivňují rozhodování a podvědomí

 

Seriál o tom, jak přesvědčit, vyjednávání, argumentaci, prodeji a obchodních dovednostech

  1. Rovnice úspěchu: úspěch = umět řemeslo + přesvědčit a prodat
  2. Jak spojky ovlivňují rozhodování a podvědomí
  3. Podvědomí nerozumí záporu. Neubližujte vaší komunikaci
  4. Jak k sobě hovoříte? Sebemluva vás olivňuje víc, než si myslíte
  5. Jak změnit názor protistrany? Základní pravidlo obchodu, vyjednávání a argumentace
  6. Některá slova programují k neúspěchu. Dejte si pozor
  7. Jak rafinovaně reagovat na námitky, aby si toho druhá strana nevšimla

 

Další články na téma obchodní dovednosti, prodejní dovednosti, rétorika, manipulace, argumentace, ovlivňování, přesvědčování, jak přesvědčit, vyjednávání, komunikační dovednosti, komunikace, verbální komunikace, manažerské dovednosti

 

Udělejte si test osobnosti zdarma

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Biorytmická terapie

Proces harmonizuje tělo, emoce, mysl

Udělejte si test osobnosti