fbpx

Jak spojky ovlivňují rozhodování a podvědomí

[pl_video type=”youtube” id=”Nln422WFrZs”]

 

Co dělají slova?

Slova vytvářejí v mysli mentální obrazy. Věta vytváří obraz, který popisuje a vykresluje nějakou skutečnost, zážitek nebo příhodu.

Když vám někdo něco vypráví, vy si v hlavě vytváříte obraz, jak to asi probíhalo. Ve vaší hlavě se přehrává takový malý mini-film.

Jak fungují spojky?

Spojky tyto obrazy propojují a spojují. A také určují, které obrazy budou vysunuty do popředí, jaké obrazy jsou důležité, a jiné obrazy naopak upozaďují. To znamená, že spojky upozorňují na to, jakých obrazů si máme všimnout a jaké obrazy máme ignorovat.

Pro zjednodušení si můžete představit, že spojky jsou jakýsi průvodce v mentální galerii obrazů.

 

Spojka „ale“

Spojka „ale“ nám umožní popřít, vymazat, vynulovat vše, co bylo řečeno v předchozí větě.

Příklad:

• „Dnes bude svítit slunce, ale zítra bude pršet.“ Zde se více soustředíme na informaci, že zítra bude pršet, a méně už nás zajímá, že dneska bude pěkně.

• Dnes bude pršet, ale zítra bude svítit slunce.
Všimli jste si, že si více všímáte věty, která následuje po spojce „ale“?

Příklad:

• „Máš pravdu, ale zkus se na to podívat z jiného úhlu …„

Co si myslíte, že bude druhá strana vnímat? Uslyší vůbec větu: „Máš pravdu?“ nebo slovo „ale“ popře předchozí větu a my ve skutečnosti říkáme: „Nemáš pravdu, podívej se na to z jiného úhlu.“

Tak vlastně druhé straně dáváte najevo, že s ní nesouhlasíte a neberete v potaz její názor.

 

Spojka „a“

Spojka „a“, stejně tak spojka „i“ rozkládá důraz a pozornost. Umožňuje nám obě informace, oba obrazy vnímat se stejnou intenzitou.

Příklad:

• Dnes svítí slunce, a zítra bude pršet.

 

Spojka “přestože”

Spojka „přestože“ umí snížit důraz, význam věty, která za ní následuje.

• Dneska svítí slunce, přestože zítra bude pršet.

Zřejmě vnímáte, jak spojka „přestože“, přenesla pozornost na první tvrzení, že svítí slunce, a druhé tvrzení zůstalo v pozadí.

Každá věta, resp. tvrzení vytváří mentální obraz, představu, a spojka nám říká, který z těchto mentálních obrazů je důležitější, který z nich je cennější a kterého si máme všimnout.

Příklad:

• Dneska se mi dařilo a jsem spokojený, ale vím, že to není napořád.
• Dneska se mi dařilo a jsem spokojený, a vím, že to není napořád.
• Dneska se mi dařilo a jsem spokojen, přestože vím, že to není napořád.

 

Která z těchto vět vám je bližší?

• Chci dosáhnout svého cíle, ale mám problém.
• Chci dosáhnout svého cíle, a mám problém.
• Chci dosáhnout svého cíle, přestože mám problém.

 

Seriál o tom, jak přesvědčit, vyjednávání, argumentaci, prodeji a obchodních dovednostech

  1. Rovnice úspěchu: úspěch = umět řemeslo + přesvědčit a prodat
  2. Jak spojky ovlivňují rozhodování a podvědomí
  3. Podvědomí nerozumí záporu. Neubližujte vaší komunikaci
  4. Jak k sobě hovoříte? Sebemluva vás olivňuje víc, než si myslíte
  5. Jak změnit názor protistrany? Základní pravidlo obchodu, vyjednávání a argumentace
  6. Některá slova programují k neúspěchu. Dejte si pozor
  7. Jak rafinovaně reagovat na námitky, aby si toho druhá strana nevšimla

 

Další články na téma obchodní dovednosti, prodejní dovednosti, rétorika, manipulace, argumentace, ovlivňování, přesvědčování, jak přesvědčit, vyjednávání, komunikační dovednosti, komunikace, verbální komunikace, manažerské dovednosti

Udělejte si test osobnosti